Players List

Name Birth Day
Shuji Izumi11/25/1997
Ryota Ohashi05/12/1998
Keigo Okadome03/15/1996
Nobuteru Kikuchi03/23/1999
Daehui Kim12/11/1995
Kenta Sakai07/15/1995
Tomohiro Shibata09/27/1995
Shun Terawaki03/26/1998
Hayato Tokushima06/07/1998
Hitoya Tomii08/19/1997
Takuma Nakamura05/22/1995
Tatsuya Higashimura06/19/1998
Koshiro Matsumoto03/16/1997
Masaya Matsumoto06/24/1998
Keitaro Yokoyama12/28/1996
Yonnjil Kim08/14/1996
Koki Kuboyama08/26/1997
Masaya Nakagawa02/27/1996
Kakeru Nishii09/10/1996
Tatsuya Miyazaki04/10/1995
Taisuke Yoshida04/06/1997
Shohei Ito05/01/1997
Shintaro Kawakami07/05/1998
Issei Kikuta11/16/1997
Jilchol Kim01/19/1999
Tomoya Takubo11/01/1995
Yasunobu Taniyama11/21/1996
Hiroki Nishimiya06/08/1995
Seiya Higuchi08/11/1998
Ryutaro Hiro06/09/1995
Katsuki Ueda04/21/1996
Kai Uchiyama09/04/1997
Nobuto Ohnishi03/24/1996
Kenta Ozeki08/31/1996
Ryusei Kai05/18/1996
Ilusu Gu01/18/1996
Ken Gusukuma01/29/1999
Seita Kobayashi04/06/1998
Kohei Suehiro10/06/1996
Riki Tanaka05/04/1998
Yuichi Toi10/24/1996
Ryosuke Nakamura04/14/1996
Riku Nagai10/11/1997
Keizo Hayashi09/14/1995
Kyoma Hirano03/06/1998
Kohei Matsuyama09/02/1997
Kanta Yamamura04/22/1998
Naoki Yokoyama02/12/1997
Chungyu Li06/04/1997
Koji Watanabe08/29/1996
Tomohiro Takeda09/11/1996
Shinji Namazue06/26/1997
Feinga Fakai07/06/1997
Shinji Akamatsu04/23/1996
Ryosuke Ondo10/23/1998
Yura kijima08/25/1997
Shintaro Nomura09/07/1995
Fuya Yoshizumi06/18/1995
Reo Yoshimatsu11/04/1997
Wakabayashi Tatsuhiro09/04/1997
Atsushi Kato05/15/1998
Yosuke Kitamura01/24/1996
Shohei Toyama02/07/1998
Yuto Nakamura03/02/1998
Akihiro Mabuchi10/30/1995
Ryoga Yamauchi09/17/1997
Shintaro Kawa08/24/1997
Ryutaro Kobachi05/25/1995
Tomoya Tanio08/26/1996
Nicholas Hohua12/02/1998
Masaki Hamada07/13/1996
Takeo Hayashi06/01/1998
Yuya Hitomi04/22/1996
Yoshiro Fujino06/07/1996
Takumi Matsui09/11/1995
Ryuta Yamazumi04/17/1996
Yuki Aoki08/01/1998
Shuta Uchijo03/17/1997
Ayato Sakamoto10/24/1995
Tom Shirokawa06/13/1998
Tabata Ryo07/05/1996
Shusuke Toyota05/21/1996
Ryuzo Nakamoto03/02/1998
Takayuki Hirano06/11/1998
Tokimasa Matsuda07/05/1996
Ryota Mori08/20/1995
Hikaru Kayamoto12/03/1997
Tsubasa Kono07/03/1995
Eiichiro Terasaki09/29/1996
Kensuke Fujii04/06/1998