Players List

Name Birth Day
Kazushi Nakamura06/07/1994
Yuichi Hisadomi08/11/1978
Kentaro Uemura03/22/1992
Yuki Go09/26/1989
TOSHIYUKI SYOUJI07/24/1991
Makoto Tsuchiya02/23/1990
Haruka Okubo12/27/1991
Shohei Ozawa07/29/1989
Yuta Kasahara09/30/1984
nishimura takehiro09/23/1991
Akihiro Fujita07/31/1990
Tsuyoshi Murata12/15/1988
Syogo Shinoda01/24/1991
Akihiro Tagawa07/19/1991
SOMEYAMA SHIGENORI09/05/1990
Taroma Togo08/13/1994
Kazuto Ozawa11/05/1991
Kakeru Yamamichi05/19/1990
Kuniya Sonoki06/10/1994
Naoki Tomatani10/21/1988
Naoya Toyoshima02/28/1995
Yasuki Hayashi04/26/1985
KOUTA YAMANE01/22/1993
Yuta Matsui03/07/1992
Marc Le10/06/1986
Yuuki Ono04/26/1993
Takahisa Ono06/06/1993
Syou kataoka12/30/1987
Ryoyu Katou04/29/1991
Takafimi Kawano10/21/1984
Kim KWANGSIK11/08/1985
Takehiro Kimura11/11/1992
Gillies Kaka05/28/1990
Hikaru Kuzure09/09/1991
Taiki Kurogi01/18/1994
Ryouya Sakamoto01/21/1993
Takamichi Sasaki10/30/1983
Hirotsugu Sanada06/21/1993
Joel Everson03/09/1990
Hideki Tanabe11/11/1987
Ryousuke Chihu03/02/1989
Masakazu Nagano05/17/1987
Mitsuru Hirokawa07/20/1985
Kenichi Hirose03/31/1985
Koutarou Furukawa12/25/1994
Brett Gillespie02/14/1988
Hayden Cripps10/30/1990
Reo Murakami07/29/1990
Mosese Tonga04/05/1992
Ryo Motegi08/23/1990
Sunya I12/27/1993
Richard Skelton02/24/1995