Players List

Name Birth Day
GENTA IWASAKI11/11/1999
DAIKI OOSHIMA04/21/2001
REN OKANIWA03/30/2002
MITSUO KITAZAWA12/12/1999
NATSUKI KINOSHITA07/10/2001
MAKOTO KIMURA08/25/2000
MICHIHARU KUBOTA12/05/2001
HAJIME SAKAI04/28/2001
SAKUYA TAKENO07/04/2001
YOUTO NAKATSUKA10/01/1999
TATSUKI NISHIMURA12/11/2000
TAISEI HASEBE04/09/1999
IBUKI FUJITA06/05/2000
YOUTO YOKOTA12/04/2000
KEIJIROU YOKOTA05/11/2001