Players List

Name Birth Day
YOSHIAKI MORIOKA02/18/2000
HISANORI OOTAKA10/15/1999
RYOYA KAMEZAWA02/08/2002
YOUTO KOJIMA05/30/1999
LENT SHINOZAKI12/20/1999
RUMA SHINOHARA03/20/2002
TAKUMI SUGIMURA07/07/1999
RUKA SUGIMOTO01/30/2001
SHUJI TANIWAKI10/08/1999
SOTA NISHINO01/22/2001
NORIHIRO NOMA11/13/1999
RYUGA HASHIMOTO11/21/1999
KEISUKE HAMADA08/27/1999
SHUTA MISAKI12/21/2000
TAKETO MUSHIHARA11/24/2000
GINJIROU YAMASAKI09/22/2000
KAZUTO WAKAHARA05/15/2000