Players List

Name Birth Day
KAITO YAMAUCHI05/22/1999
DAIKI ISHIKAWA07/06/1999
SHITARO OOTSUKA07/28/1999
ITSUSEI KUWAJIMA04/25/2000
TAKUTO KOYANAGI12/07/1999
SEITA SAKAI02/28/2000
RIKU SHINTOH01/19/2001
DAIKI TACHIKAWA05/10/2000
KAITO NAKANISHI04/29/1999
KAITO HANZYO12/11/2000
KOUTA MATSUDA02/03/2000
JUNYA MATSUMOTO03/17/2000
YOUTO MIZUMA11/27/2000
MATOI YASUNAGA08/04/2000
YOUTAROU YANO04/11/2000
KAI YAMASAKI06/06/1999
KOUHEI YAMADA12/26/2000