Players List

Name Birth Day
KEITAROU ADUMA06/14/1999
TOSHIKI ARITA07/09/1999
YOUMA INAMORI11/06/1999
YASUTAKA OBAMA01/29/2000
MIKIYA KANAI01/26/2001
YOSHIKI TAKEUCHI03/31/2001
FUMIYA TAMURA06/30/1999
HIROMU TSUDURANO04/19/2000
RIKUTO TEMINO04/25/2000
KOUKI NISHIMURA07/24/2000
KOUTAROU HARADA01/08/2000
KENSHI HARUNO05/11/2000
TAKEHIRO MINETA08/08/1999
NALU MIYAMOTO02/17/2000
KOUKI YAMATO01/30/2001