Players List

Name Birth Day
Hiroshi Abe07/20/1990
Keita Inagaki06/02/1990
Emersen Tamura08/08/1995
Kazunori Chishima08/03/1988
Shohei Hirano08/03/1993
Matthew Kofe Mafi05/26/1991
Asaeli Ai Valu05/07/1989
Atsushi Sakate06/21/1993
Kazuhiko Usami03/17/1992
Sam Wykes04/25/1988
Takumi Mikami05/15/1990
Masaki Tani09/18/1990
David Pocock04/23/1988
Tadasuke Nishihara01/02/1988
Shunsuke Nunomaki07/13/1992
Ryota Hasegawa05/12/1993
Daniel Heenan11/17/1981
Tomohito Miyakawa09/06/1994
Kotaro Yatabe07/29/1986
Youngnam You10/13/1983
Tevita Tupou09/26/1991
Ben Gunter10/24/1997
Ryukoliniasi Holani10/25/1981
Shota Horie01/21/1986
Keisuke Uchida02/22/1992
Taiki Koyama10/31/1994
Yuta Takagi10/21/1993
Fumiaki Tanaka01/03/1985
Rikiya Matsuda05/03/1994
Takuya Yamasawa09/21/1994
Tomoki Kitagawa07/25/1983
Yoshiaki Tsurugasaki01/09/1990
Digby Ioane07/14/1985
Kenki Fukuoka09/07/1992
Yoshikazu Fujita09/08/1993
Akihito Yamada07/26/1985
Iori Kaji01/30/1992
Eiji Kaneda05/14/1993
Kwon Yuin04/09/1992
Tatsuki Tomuro09/09/1994
Yuga Hyakutake06/25/1990
Tadahiro Miwa06/14/1987
Keisuke Moriya03/04/1994
Kentaro Kodama01/28/1992
Yasutaka Sasakura08/04/1988
Berrick Barnes05/28/1986