Players List

Name Birth Day
Shintaro Ishihara06/17/1990
Shinnosuke Kakinaga12/19/1991
Genki Sudo01/28/1994
Shinsuke Nakamura08/18/1987
Kensuke Hatakeyama08/02/1985
Yukio Morikawa02/06/1993
Yusuke Aoki06/19/1983
Takuya Kitade09/14/1992
Iino Koji10/12/1994
Wataru Kobayashi03/22/1994
Joe Wheeler10/20/1987
Hiroki Terata01/07/1993
Shinya Makabe03/26/1987
Oketani Sota11/18/1994
George Smith07/14/1980
Kenta Nakasone04/05/1989
Masakatsu Nishikawa05/18/1987
Naoki Ozawa10/08/1988
Sean McMahon06/18/1994
Jordan Smiler06/19/1985
Juntaro Takemoto07/18/1983
Hendrik Tui12/13/1987
Kazutaka Ashida03/07/1990
Okoshi Genki12/26/1994
Yutaka Nagare09/04/1992
Atsushi Hiwasa05/22/1987
Kosei Ono04/17/1987
Tamura Hikaru09/12/1993
Ryoto Nakamura06/03/1991
Naoya Nomura11/03/1983
Hiroki Miyamoto10/03/1986
Satoshi Oshima01/01/1988
Shohei Takeshita05/06/1989
Yasunori Nagatomo05/03/1985
Narita Shuhei12/11/1994
Matsui Chihito11/11/1994
Go Aruga11/03/1983
Campbell Magnay11/10/1996
Kenta Tsukamoto08/02/1990
Derek Carpenter05/30/1990
Matt Giteau09/29/1982
Daishi Murata05/29/1988
Shota Emi12/08/1991
Ryutaro Takemoto05/19/1988
Takaaki Nakazuru10/24/1990
Kotaro Matsushima02/26/1993
Shunta Nakamura02/28/1994
Takashi Yamaoka04/24/1976