Players List

Name Birth Day
MIKU ARAI07/26/2000
HARUNA KOJIMA03/05/2001
NATSUMI TERAMURA08/24/1999
YUKIMI YAMADA10/21/1999
SUZUKA RI07/03/1999
ASUKA SANADA11/14/1999
RIO KAMADA06/15/2000
KANA MUROKOSHI08/03/2000
SORA NISHIMURA09/29/2000
MAYU FUKUMOTO09/17/1999
MIYOU YOSHIDA11/15/2000
MICHIKA DOI06/19/1999