Players List

Name Birth Day
YUKAKO ASAI06/18/2000
Ichi Anan01/01/1980
Ni Anan01/01/1980
SYUNKA IWAMOTO04/28/2000
AIRI UEDA05/21/2000
HINANO UMEDA03/16/2000
MIORI KURODA04/25/2000
AYUMU KOKAJI11/24/2000
MATURI TATSUMI05/04/2000
MOMOKA DEGUCHI11/17/1999
RIEKO NII02/08/2001
TAMAKI MARUYAMA12/23/2000
MISAKI WATAMOTO06/25/1999