Players List

Name Birth Day
TAKESHI FURUTA11/01/1999
KEISUKE MORISHIMA06/11/1999
DAICHI TANAKA09/26/1999
RAUSHI ASAERI01/26/2000
YOUYA SHINODA09/11/1999
RYOUGO NANBA06/22/1999
ATSUSHI MORI02/15/2000
ASSIBELLY MOALAH06/28/1998
KAITO TSUYOSHI11/24/1999
YOU KAWAI12/01/1999
REN NAKAKITA12/18/1999
YOU BETSUSYO06/29/1999
YOUYA AWADU11/16/1999
IKUMI SUGIYAMA02/14/2000
KOUSHI EMOTO01/12/2000
SYUTA ISHIYAMA09/20/2000
KENSHIN ITO05/06/2000
JIN OIHARA01/14/2000
KANDAI OHSHIMA03/26/2001
JO OOTA06/28/1999
SOUKI OONO05/13/1999
RYOUMA ONODERA09/07/2000
YOUTO KARAKI09/27/1999
KOUTA KUSABA11/14/2001
HIROTAKA SHIROMOTO10/04/1999
TOWA SEGAWA03/08/2002
SHOUTA SONODA10/03/1999
TOMOHIRO TAKAHASHI10/09/1999
TEVITA POLEO03/16/2001
YOUKI NAKANISHI06/30/2000
KAITO NAKAMURA11/11/1999
KEITO NEZASA04/10/2000
TAKERU MIYAMOTO05/20/2000
AYUMU WATANABE02/18/2001