Players List

Name Birth Day
Ryouta Araki07/23/1997
Tetsuya Ariyoshi01/26/1996
Koshiro Iwai05/07/1997
Taiki Ejima09/05/1994
Shohei Kawawake03/05/1995
Kota Koga03/16/1998
Rentaro Seki06/26/1997
Yoshihiro Matsushita09/14/1996
Tomonori Miyashita05/10/1994
Genki Yotsumoto11/02/1995
Kohei Kishimoto01/22/1998
Yudai Segawa12/01/1997
Yuya Taniguchi06/15/1994
Koki Tsuda04/20/1997
Shota Tokunaga12/02/1996
Soichiro Nishida03/28/1995
Daigo Miyawaki11/29/1996
Masaaki Watanabe03/16/1998
Kenta Iseda04/02/1995
Takuya Okamura04/29/1994
Takahiro Kasa01/22/1996
Sota Horiuchi12/08/1997
Takumi Miyamoto04/23/1996
Koichiro Morimoto05/31/1995
Sonosuke Inoue03/31/1998
Hideki Onoda01/22/1998
Takuro Kakita01/12/1996
Jinson Kim10/24/1994
Shuto Shima05/14/1994
Taiyo Tokushige07/24/1996
Kyosuke Dobashi12/23/1994
Kenji Harada08/20/1994
Kizuku Higashi09/18/1994
Yoshimaru Yamashita11/24/1995
Sosefo Fakatava10/25/1997
Ryosuke Hatanaka06/19/1997
Kengo Maeda10/18/1996
Hirofumi Matsuo08/11/1994
Ryusei Mitoma11/24/1997
Yuto Ono12/27/1996
Yuki Fuji04/28/1994
Haruki Maehara09/09/1996
Daichi Mizushima03/05/1996
Hiroaki Uematsu12/13/1996
Shinnosuke Urakawa03/08/1996
Takuto Ide10/20/1996
Taishi Utsunomiya07/27/1995
Kotaro Ogata01/18/1995
Katsuki Satake04/24/1996
Shota Tsuji04/21/1996
Kosuke Nishizaka01/15/1995
Riki Nishino12/08/1994
Kohei Mizoguchi08/25/1995
Kohei Motoyama05/14/1996
Daiki Yamashita08/09/1997
Yusei Uezono01/30/1995
Kenta Kawabata12/28/1995
Wataru Kodama04/17/1995
Shokei Tsuruku01/09/1998
Taku Nakashima06/23/1997
Masaya Nakamura02/27/1997
Ryusei Ninomiya08/19/1995
Soichiro Morinaga12/11/1997
Shuto Yamaguchi05/16/1994
Kenta Yoshikawa04/15/1994
Yuki Yoshihara01/27/1996
Kenta Yoshimoto01/06/1996
Yuma Ikematsu12/01/1995
Keiji Inui05/05/1994
Kei Ejima03/14/1996
Takuya Eto06/27/1994
Yohito Ohara05/27/1997
Kaisei Hoashi12/30/1996