Players List

Name Birth Day
Shunsuke Asaoka06/24/1996
Taisuke Asami04/14/1994
Yukihiro Okubo05/26/1996
Shintaro Okamoto04/12/1996
Tatsuya Kakimoto04/18/1995
Hayato Kita06/20/1997
Miwasuke Go04/12/1994
Fumiya Saeki07/12/1994
Changdeok Shin05/03/1997
Yuji Takei10/14/1994
Yong Jin Jo02/28/1997
Taku Toma09/21/1996
Kazuma Nishi08/10/1995
Kanta Hasegawa04/23/1996
Akihiro Handa01/10/1997
Shotaro Hirai04/03/1995
Kosuke Horikoshi06/02/1995
Shonosuke Yorifuji07/17/1995
Sonyon Lee04/28/1995
Sanho Lee02/10/1995
Shota Watanabe02/03/1995
Tsubasa Aoyagi07/15/1997
Kentaro Iwanaga04/12/1995
Masashi Oonishi02/21/1995
Ikko Kawabata08/21/1997
Yusuke Kitabayashi08/12/1995
Shoya Koyama12/19/1996
Kienori Go10/23/1996
Hiroki Shibuya12/20/1994
Shun Nakamura 10/25/1994
Yo Hasegawa03/14/1998
Fujimaru Shota01/08/1997
Kengo Maeda10/03/1996
Kakeru Muroya03/19/1998
Daichi Akiyama11/14/1996
Koji Iino10/12/1994
Yujiro Ishii10/31/1997
Takara Imamura01/17/1997
Masashi Ogawa01/18/1996
Takehiro Kitsuki11/15/1994
Ryong Ji Kim08/26/1994
Ryom Kim04/01/1996
Yuta Kubo03/19/1996
Daiki Kurimaru03/04/1998
Takahito Sugahara09/22/1996
Keita Terada02/01/1995
Kazuki Nagano03/11/1995
Atsushi Haginoya12/20/1995
Kazuki Himeno07/27/1994
Itsuki Fujii07/09/1995
Tatsunari Fujita12/02/1996
Sota Myose01/11/1995
Takeru Motoyama02/23/1998
Kenta Yamaguchi08/17/1994
Atsushi Uehara10/11/1994
Yamato Osawa07/15/1996
Keiga Osafune10/03/1995
Ryoi Kamei10/08/1994
Masashige Kuriyama11/25/1994
Shojiro Sakashita04/02/1996
Ramo Sato04/08/1997
Kenta Shiota07/10/1994
Hyon Ji Sin08/17/1996
Josefa Logavatu06/14/1995
Toshiki Takahashi09/27/1994
Ryosuke Nozawa11/26/1997
Sangyu Pyon05/05/1996
Ryo Furuta09/29/1995
Kento Mizutani11/12/1997
Hidenori Musha03/14/1996
Keiichi Wasaki04/10/1996
Kento Arima08/13/1995
Brodi McCurran09/24/1994
Mun Sangtae10/25/1997
Teru Isayama02/13/1998
Takuto Okazaki12/18/1994
Kentaro Obata12/03/1996
Kengo Kitabayashi09/07/1996
Issei Shige12/05/1994
Takumi Sue03/08/1998
Dai Tshima02/21/1997
Minoru Tanoue02/10/1997
Hironori Chiba07/26/1995
Shoma Tokui01/16/1998
Ryo Fukazawa04/14/1994
Kensuke Murase02/03/1995
Koki Yoshikawa04/04/1996
Ryo Inoue10/21/1997
Hiroyuki Oshima09/02/1994
Ryosuke Kanemura06/26/1993
Hyo Sun Kim12/31/1994
Kiyong Kim10/27/1997
Ryoma Nakamura11/27/1994
Seiki Nagano03/12/1998
Masato Nishimiya03/21/1996
shuhei Noguchi10/14/1995
Ryoma Hirasaka06/30/1997
Aoi Yazawa12/06/1996
Taisei Yamasaki09/16/1994
Ryuta Iiyama08/03/1994
Keisuke Ikenaga04/18/1995
Ryunosuke Ishida05/20/1997
Gaku Ito12/01/1996
Shuichi Oniki09/05/1996
Shin Kaneko09/22/1997
Kentaro Kamata08/27/1994
Kohei Kamei06/27/1997
Taesok Kwon04/29/1997
Ryo Koyasu04/02/1994
Issei Shioda04/07/1997
Koki Takeyama09/25/1996
Shotaro Tsuoka03/22/1996
Satoshi Hatori11/27/1995
Fumiki Hamada07/10/1994
Go Makiuchi04/10/1997
Shotaro Miura02/06/1996
Ren Miyagami05/15/1997
Shota Motoda09/17/1995
Hironori Yatomi11/09/1995
Junnosuke Yoshimoto12/18/1997
Tsubasa Arai07/14/1997
Yuma Ando06/11/1996
Sora Ohchi02/16/1997
Yuki Okada07/13/1995
Taiga Saito06/08/1997
Kuniya Sonoki06/10/1994
Shinya Naito01/25/1996
Ryoga Haraguchi06/06/1996
Junpei Hosaka09/18/1995
Taiji Hongo09/15/1997
Hikaru Honda09/02/1995
Takumi Ito05/21/1997
Seiya Ozaki07/11/1995
Yuma Sato08/29/1994
Rikiya Matsuda05/03/1994
Yuta Shimotori11/05/1997
Kyo Yoshida06/30/1995
Arata Tsurusaki12/12/1996