Players List

Name Birth Day
Kurumi Asoh06/02/2004
Yuzuki Umetsu09/09/2002
Kanna Ejiri11/17/2004
Natsuki Ouchida07/15/2002
Sumika Kashiyama11/08/2005
Sakurako Kohrai04/09/2003
Kirari Shimamoto07/18/2004
Hana Suzuki06/03/2005
Yurara Takahashi12/03/2004
Natsumi Takahashi06/03/2003
Minako Taniyama04/03/2005
Honoka Tsutsumi06/19/1997
Mio Nishimura11/29/2002
Satsuki Nishimura05/18/2004
Chiharu Nezuka12/14/2002
Rin Hagiwara02/28/2006
Kano Hashimoto05/21/2005
Sakurako Hatada05/08/2003
Mao Higuchi03/24/2003
Tomoha Hosoai05/19/2005
Nanami Matsuda09/04/2003
Koharu Mizuno12/16/2004
Manami Mine09/11/2003
Kasumi Murase03/08/2003
Neori Mochida08/06/2003
Akira Yahiro09/14/2005
Riko Yamada01/23/2003
Ayaka Yamamoto06/05/2002
Tsukiha Yuasa10/08/2005
Nanase Yoda08/08/2004