Players List

Name Birth Day
Yuduki Oosumi10/03/2005
Rui Okamoto12/01/2003
Katada Funa06/27/2002
Rion Kimoto02/20/2006
Yume Koduma03/30/2006
Haruna Konishi11/08/2004
Michiyo Suda02/25/2003
Aika Tanaka04/23/2003
Karin Tsuda06/08/2003
Tokunaga Yu05/23/2002
Kanon Fukitsuka12/08/2005
Kahori Matsui04/23/2002
Koyuki Matsushita12/26/2003
Himawari Matsuda08/02/2004
Kotoko Maruyama04/09/2003
Ayaka Miyamura03/08/2004
Miu Yamaguchi09/06/2004
Honoka Yoshikawa04/21/2004