Players List

Name Birth Day
Satohiro Aida07/17/1970
Tomohiro Kubo05/02/1981
Shinsuke Hiratsuka07/08/1992
Kenichi Hirose03/31/1985
Shinya Muto09/27/1992
Koki Oishi11/17/1994
Rin Oshiro12/25/2000
Akiyoshi Kawaguchi12/22/1987
Kai Hirata01/25/1997
Yuta Iba10/27/1987
Shin Okamoto10/30/2001
Masanobu Takahashi12/13/1991
Yoshihiko Niki07/06/1992
Gakuto Honda07/21/1999
Keisuke Matsuda01/06/1988
Kazuki Yamada10/10/1995
Rei Asanuma07/03/1997
Yuya Saito04/06/1999
Takaaki Shirakawa01/16/1994
Tetsu Nagasaki08/31/2001
Tetsuro Matsuoka03/10/1985
Naoki Ashikawa05/19/1969
Naruki Ozawa04/03/1998
Tetsuya Tsukamoto09/19/1999
Mizuki Yanagihara11/10/1988
Epeli Nakolinivalu06/30/1989
Tomooki Omura03/21/2001
Takashi Suzuki12/18/1980
Kotaro Nakamura01/21/1992
Takuru Marumoto10/24/1991
Kento Adachi04/19/1991
Yuya Kitagawa03/05/1989
Akihiro Kunii05/03/1991
Takuma Takahashi08/17/1990
Naoki Komatani10/21/1988
Keisuke Masuda05/02/1988
Taiki Watanabe06/23/1987
Tasuku Sato03/23/2023
Hideki Igarashi01/04/1973
Yasutaka Obama01/29/2000
Ryoya Sakamoto01/21/1993
Takatsugu Hisano01/14/2001
Eita Yotsugi09/07/1997