Players List

Name Birth Day
Mao Arai02/12/2000
Taichi Kamura03/24/1989
Akira Kitamura11/16/1995
Mizuki Kinoshita07/07/2000
Hiroaki Nagata05/07/1991
Akitohi Yasufuku01/25/1994
Sungi Le05/24/1996
Kentaro Umeda06/14/1999
Hisashi Nagashima10/26/1999
Toshiyuki Yamada08/14/1980
Sante An09/16/1997
Yuho Ichimura01/08/1997
Taisei Kiso07/30/1996
Arata Tsurusaki12/12/1996
Syo Ninomiya08/07/1990
Shohei Kurita11/04/1991
Masami Emura12/10/1974
Eiki Okada03/27/2000
Masakatsu Nishitani02/12/1973
Riku Nishihara11/12/1996
Yuji Fujiwara12/12/1968
Kento Matsuoka12/24/1992
Kazuki Yasui03/14/2000
Masaki Yamamoto07/08/2004
Tomohito Ishikawa07/23/1980
Ryusei Itou02/08/2000
Hideki Ebata06/03/1990
Shinpei Tani08/08/1989
Tatsuhiko Fukuchi11/17/1986
Keita Yamamoto08/23/1995
Tsukasa Abe07/02/1990
Yoshihito Kitahata12/05/1990
Kento Nakamura01/24/1996
Daiki Yamashita03/22/1999
Masahiro Inoue12/06/1971
Naoki Imoarai02/25/2000
Shota Iwakiri12/28/2004
Jun Emoto10/03/2001
Atsushi Kametani12/29/1993
Kai Satou07/03/2003
Doran Barr01/14/1999
Haruka Fujisaki12/07/1998
Noburou Maeda12/17/1989
Yukimura Yoshida12/12/2001
Yuuki Yonezawa06/05/1989
Daichi Watanabe01/15/2001
Shinya Wada02/14/1990
Moefa Auo Aaron06/02/1998
Koji Uchida01/24/1971
Harutaka Sasaki09/17/2003
Ippei Suzuki05/24/1998
Kazuki Haibara08/23/1989
Yusuke Fujii05/14/1997
Nobutaka Fujii02/03/2000
Nobuhito Takada10/02/1999
Youichi Tarigu Fujita09/14/1992
Yuuta Miki04/12/1990
Syouma Misaki07/30/1996
Takuya Shima06/25/1984