Players List

Name Birth Day
Kou Isono01/23/2004
Yoshihiro Okazaki11/08/2004
Youto Ogata05/11/2004
Wakuto Kanetaka11/11/2004
Takuto Kimura03/10/2004
Hiroto Naitou06/25/2003
Sougo Nakamura11/12/2004
Youma Hagihara04/22/2004
Mahiro Hayashi05/04/2004
Koutarou Furutani10/06/2004
Ryuto Masuda09/08/2004
Itsusa Miyamoto11/05/2004
Mutsuya Miyawaki09/21/2004
Shu Yahiro11/15/2005
Tatsunori Yamane06/02/2004