Players List

Name Birth Day
Genki Ikuta06/26/2003
Jiei Ishioka09/23/2003
Hiromu Uchimura08/10/2004
Nagito Uno07/12/2003
Aoi Oomiya09/14/2004
Topeni Tavake Oto02/06/2004
Tensyo Kitaike12/21/2004
Youta Shirae08/26/2004
Itsusa Takenaka06/23/2003
Seira Daiten05/17/2003
Shohtaro Nishiguchi12/20/2003
Takurou Nishibayashi08/03/2003
Sota Hayashi12/07/2005
Kaito Harada09/07/2003
Haruto Yamamoto12/05/2003