Players List

Name Birth Day
Junnosuke Aoyagi07/17/2004
Waoto Iino05/09/2003
Ryo Ikezaki06/25/2003
Sinnosuke Ishino10/13/2003
Ryunosuke Ito11/20/2004
Ken Ueha04/22/2003
Kousuke Ootomo04/21/2003
Taishirou Kubo05/09/2003
Seiya Shimasaki07/21/2004
Taisei Tanaka10/18/2003
Ouki Chiba11/20/2003
Seibu Fukuda07/14/2005
Koukichi Mutou08/27/2003
So Yamada07/19/2004
Atsuhiro Yoshida10/25/2003