Players List

Name Birth Day
Nozomu Abiko06/25/1992
Ryota Uegaki04/07/1991
Taichi Kamura03/24/1989
Mizuki Kinoshita07/07/2000
Kenichi Konishi09/19/1984
Tefi Kim12/11/1995
Hiroaki Nagata05/07/1991
Kousei Matsuda04/04/1996
Masatyuki Mizokawa09/13/1996
Katsunori Yamashita06/01/1978
Riku Ueta08/19/1993
Seiji Kusaka02/10/1983
Dai Funakoshi12/20/1997
Yuuta Ueno10/03/1994
Taisei Kiso07/30/1996
Yukito Kinoshita05/23/1995
Zukile Ncube09/06/1993
Ryouta Tmura01/03/1996
Ryosuke Nakata09/19/1996
Syou Ninomiya08/07/1990
Sumito Fukusima02/05/1985
Daijiro Masago04/15/1997
Takashi Yamaguchi07/06/1996
Masami Emura12/10/1974
Takafumi Kamata08/23/1981
Yuusuke Kitamura01/03/1983
Taiyu Satou07/04/1994
Masakatsu Nishitani02/12/1973
Riku Nishihara11/12/1996
Yuji Fujiwara12/12/1968
Toshiyuki Yamada08/14/1980
Tomohiro Ishikawa07/23/1980
Hideki Ebata06/03/1990
Daisuke komura05/11/1957
Ryouta Furuya08/24/1981
Hiromi Sahara09/18/1995
Yuuki Takimura06/30/1995
Shinpei Tani08/08/1989
Keisuke Haeada04/20/1996
Tatsuhiko Fukuchi11/17/1986
Yuuki Yonezawa06/05/1989
Shinya Wada02/14/1990
Tsukasa Abe07/02/1990
Kento Kawamoto06/25/1997
Yoshihito Kitahata12/05/1990
Taiki Kinugawa10/02/1993
Mototaka Koshimura11/20/1984
Goro Takahashi03/27/1996
Kento Nakamura01/24/1996
Masahiro Inoue12/06/1971
Kan Etou01/30/1983
Kouji Terada12/20/1984
Takuma Nagai07/14/1994
Manueri Nawaru05/14/1986
Noburou Maeda12/17/1989
Ryuta Mizutani08/05/1995
Moefa auo Aaron06/02/1998
Koji Uchida01/24/1971
Hiroshi Takeuchi08/03/1975
Kazuki Haibara08/23/1989
Masahiro Fujisaka04/16/1986
Kazuya Kimura08/18/1989
Masashi Torihara05/08/1992
Cyprien Macou05/14/1986
Yuuta Miki04/12/1990
Syouma Misaki07/30/1996
Masayoshi Waki05/14/1986
Akimori Ono07/22/1984
Arata Tsurusaki12/12/1996
Viliame Waqalevu08/12/1985