Players List

Name Birth Day
Keita Inagaki06/02/1990
Craig Millar10/29/1990
Hyuga Shimada06/16/2000
Suliasi Tolu10/05/1993
Yusuke Tokota05/10/1995
Shohei Hirano08/03/1993
Taiki Fujii01/04/1998
Sho Furuhata12/10/1996
Asaeli Ai Valu05/07/1989
Atsushi Sakate06/21/1993
Kazuma Shimane11/30/1996
Yuji Shimogama01/25/1992
Shota Horie01/21/1986
Esei Haangana04/21/1999
George Kruis02/22/1990
Daniel Heenan11/17/1981
Takumi Mikami05/15/1990
Kotaro Yatabe07/29/1986
Jura Asanuma05/23/1996
Itsuki Onishi12/09/1995
Ryusei Kawasaki06/07/1997
Jack Cornelsen10/13/1994
Masaki Tani09/18/1990
Taichi Niizuma01/18/1998
Shunsuke Nunomaki07/13/1992
Ryota Hasegawa05/12/1993
Shota Fukui09/28/1999
Tomohito Miyakawa09/06/1994
Ben Gunter10/24/1997
Keisuke Uchida02/22/1992
Daiki Konishi08/02/1987
Taiki Koyama10/31/1994
Yuta Takagi10/21/1993
Atra Hondo11/09/1998
Rikiya Matsuda05/03/1994
Kyohei Yamasawa08/17/1998
Takuya Yamasawa09/21/1994
Koki Takeyama09/25/1996
Kenki Fukuoka09/07/1992
Yoshikazu Fujita09/08/1993
Tsubasa Arai07/14/1997
Kaisei Kasahara10/02/1995
Iori Kaji01/30/1992
Eiji Kaneda05/14/1993
Kwon Yuin04/09/1992
Semisi Tupou06/29/1999
Dylan Riley05/02/1997
Tatsuki Tomuro09/09/1994
Hadleigh Parkes10/05/1987
Harold Vorster10/11/1993
Keisuke Moriya03/04/1994
Yasutaka Sasakura08/04/1988
Tatsuhiro Tanji09/25/1996
Ryuji Noguchi07/15/1995