Players List

Name Birth Day
Yoto Ioki12/20/1992
Tatsuya Kakimoto04/18/1995
Yusuke Kizu12/02/1995
Gaku Shimizu11/22/1998
Yosuke Takahashi08/06/1991
Takei Yuuji10/14/1994
Runya Che05/20/1994
Shogo Miura06/08/1995
Kohei Yoshida12/29/1989
Shunsuke Asaoka06/24/1996
Ryusei Kato01/14/1997
Tomoharu Kawanishi09/25/1987
Toshikazu Nobeyama07/04/1998
Yoshikatsu Hikosaka01/18/1991
Daichi Akiyama11/14/1996
Jason Jenkins12/02/1995
Jed Holloway11/02/1992
Mitsuru Furukawa07/09/1995
Michael Allardice10/19/1991
Joji Sato08/03/1993
Masato Furukawa12/06/1996
Michael Hooper10/29/1991
Kieran Read10/26/1985
Taufa Olive06/05/1991
Himeno Kazuki07/27/1994
Lautaimi Fetuani10/21/1992
Kyo Yoshida06/30/1995
Kota Iwamura12/07/1993
Kaito Shigeno11/21/1990
Takehito Namekawa01/01/1990
kenta fukuda12/19/1996
Masahiro Kirtamura08/29/1980
Kimu Jonon05/20/1995
Tiaan Falcon06/19/1997
Lionel Cronje04/25/1989
Dai Ozawa05/08/1989
Seiyu Kohara08/28/1992
Taichi Takahashi06/24/1996
nacanieli narekuva02/11/1980
Masakatsu Hikosaka01/18/1991
Taiki Masuda06/07/1990
Yuki Okada07/13/1995
Keita Suzuki08/16/1994
Charlie Lawrence05/27/1998
Vatiliai Tuidraki01/04/1995
Male Sau10/13/1987
shuhei yamaguchi07/21/1996
Rob Thompson08/29/1991
Willie Le Roux08/18/1989
takemichi nakano12/18/1996
Jamie Henry03/11/1990