Players List

Name Birth Day
Gwante Kim06/05/1992
Keiichi Tanaka10/25/1989
Yu Chinen11/18/1990
Ryota Fukamura07/23/1993
Yuma Fujino07/29/1995
Teruo Makabe05/04/1996
Masataka Mikami06/04/1988
Shin Ouchi07/26/1997
Daigo Hashimoto01/28/1994
Kai Hirata01/25/1997
Futoshi Mori04/25/1988
Shohei Ito05/01/1997
Kyosuke Kajikawa09/05/1987
Naohiro Kotaki06/13/1992
Sam Thomson01/23/1994
Sione Lavemai05/08/1994
Myles Edwards05/19/1997
Daeyeong Yang05/02/1993
Takeshi Sasaki04/17/1997
Takahiro Fujita06/17/1993
Matt Todd03/24/1988
Hiroki Yamamoto11/17/1992
Hiroshi Yamamoto04/28/1986
Songchang Lee08/24/1991
Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
Michael Leitch10/07/1988
Takahiro Ogawa03/18/1991
Jack Stratton08/21/1994
Yuhei Sugiyama06/05/1997
Kohei Takahashi04/12/1996
Tom Taylor03/11/1989
Hayata Nakao01/20/1995
Takehisa Usuzuki09/28/1985
Atsuki Kuwayama11/15/1997
Jone Naikabula04/12/1994
Masaki Hamada07/13/1996
Hisayoshi Matsuoka09/01/1992
Taiki Matsunobu04/25/1990
Ren Miyagami05/15/1997
Johnny Faauli09/13/1995
Seta Tamanivalu07/23/1992
Tim Bateman06/03/1987
Ryosuke Hayama08/15/1996
Tsuyoshi Higashiguchi01/04/1994
Taichi Mano06/01/1997
Taiki Watanabe06/23/1987
Toshiki Kuwayama06/06/1996
Shohei Toyoshima01/09/1989