Players List

Name Birth Day
Changho Ahn11/20/1997
SUGURU IGARASHI11/22/1993
Satoshi Ueda04/08/1989
Rento Miyoshi09/07/1998
Kanta Higashionna11/26/1992
Shosuke Funaki09/14/1996
Shouta Matsuoka07/31/1997
MAAFU EFITUSI01/23/1998
Takato Okabe02/19/1995
Daisuke Kaneko08/12/1988
Shinobu Takashima08/31/1992
Yusuke Niwai10/22/1991
Sonho Paku11/10/1995
Yusaku Miyoshi09/14/1998
Samuela Anise08/30/1986
Kazuhiko Usami03/17/1992
Kubo Katsuto11/07/1998
Jan Deklerk02/10/1991
Kosuke Urabe07/07/1995
Edward Quirk08/28/1991
Naoto Shimada05/21/1991
Ryota Suginaga06/29/1992
Shinichi Tanaka06/08/1994
Kojiro Yoshida05/25/1988
Toshiki Amano10/27/1990
Kouki Arai05/14/1993
Fumiaki Tanaka01/03/1985
Mitsuhide Matsuyama11/04/1995
Tetsu Uehara02/05/1994
Jumpei Ogura07/11/1992
Yu Tamura01/09/1989
Kentaro Nagatomi04/02/1994
SP Marais03/16/1989
Hosea Saumaki05/10/1992
Chihito Matsui11/11/1994
Aiban Mishima07/16/1994
Yakushiji kouki11/16/1998
Seiya Yamada12/02/1996
Jesse Kriel02/15/1994
Sosefo Fakatava10/25/1997
Kazunari Takagi06/23/1997
Ryo Tabata07/05/1996
Havili Richie04/16/1988
Michael Bond01/27/1987
Ryohei Mitomo12/21/1986
Naoya Minamihashi08/10/1989
Yuuki Yamamoto03/25/1998
Saruta Yu06/04/1998
Kazuma Nakagawa10/28/1995
Kosuke Hashino11/20/1987
AMANAKI LELEI MAFI01/11/1990
Joe Iongi01/12/1986
Kobus van Dyk07/06/1994
Amanaki Saumaki03/08/1997
Jesse Parete04/20/1993
Ryuta Yasui12/06/1989
Yoshida Daisuke07/20/1998