Players List

Name Birth Day
Azusa Koizumi01/23/2003
Honoka Sato09/25/2002
Kanau Seiroku03/30/2004
Aoi Sengoku01/19/2004
Yuzuki Takada06/24/2004
Karin Tsuda06/09/2003
Manami Tezuka02/18/2004
Yuu Tokunaga05/13/2002
Yume Fujita07/30/2003
Kahori Matsui04/23/2002
Neyuna Muneza12/10/2004
Yuka Yokayama11/14/2002