Players List

Name Birth Day
Minami Ito06/13/2002
Rui Okamoto12/16/2003
Haruna Konishi11/08/2004
Rino Shimao08/12/2002
Aika Tanaka04/23/2003
Rinka Hayashi04/16/2002
Koyuki Matsushita12/26/2003
Himawari Matsuda08/02/2004
Kotoko Maruyama04/09/2003
Shizuki Mishima11/20/2003
Miu Yamaguchi09/06/2004
Honoka Yoshikawa04/21/2004