Players List

Name Birth Day
Nichito Uchiyama06/12/2000
Kakeru Umemoto01/05/2000
Koki Kuboyama08/26/1997
Kosuke Nakatani12/04/2000
Naoto Masuya11/29/1999
Tatsuya Miyazaki04/10/1996
Taisuke Yoshida04/06/1997
Lausii Asaeli01/26/2000
Shohei Ito05/01/1997
Sumiaki Okada02/21/2001
Shintaro Kawakami07/05/1998
Kaiou Sasaki11/07/2000
Riki Tanaka10/18/1998
Riku Nagai10/11/1997
Akira Nishimura04/07/1999
Seiya Higuchi08/11/1998
Shogo Fujimoto08/01/1999
Masaya Matsumoto06/24/1998
Kai Uchiyama09/04/1997
Issei Kikuta11/16/1997
Ken Gusukuma01/29/1999
Tougo Takamoto03/09/2001
Keitaro Tsutsumida04/18/2000
Kotaro Harada01/08/2000
Taiu Higaki07/08/1999
Kyoma Hirano03/06/1998
Hayato Fukunishi05/17/2000
Hayate Fujii05/13/1999
Kohei Matsuyama09/02/1997
Kanta Yamamura04/22/1998
Cyangyu Li06/04/1997
Ryosuke Ondo10/23/1998
Yura Kijima08/25/1997
Kanta Nishikawa08/15/2000
Shun Hirota06/11/1999
Taira Mamizuka03/19/2000
Tatsuhiro Wakabayasi09/04/1997
Junnosuke Akiyoshi01/18/2000
Kenta Iemura02/08/2001
Yuki Obayashi04/16/2000
Atsushi Kato05/15/1998
Hayato Nishinaka11/22/2000
Daisuke Hiranuma07/01/1997
Ryoga Yamauchi09/17/1997
Kaito Inana05/07/1999
Hikaru Kayamoto12/03/1997
Shintaro Kawa08/24/1997
Kaito Sasaoka07/15/1999
Shohei Toyama02/07/1998
Taichi Nakamura07/04/2000
Hohua Nicholas12/02/1998
Reon Horita08/22/1999
Koga Yakiyama06/28/1999
Koga Yakiyama06/28/1999
Reo Yoshimatsu11/04/1998
Yuki Aoki08/01/1998
Gota Ito07/14/1999
Syuta Uchijyo03/17/1997
Kakeru Kitada09/28/2000
Tomu Sirokawa06/13/1998
Jamie Vakarahi06/02/1999
Yuto Nakamura03/02/1998
Ryuzo Nakamoto03/02/1998
Takeo Hayashi06/01/1998
Koki Yui12/25/2000
Kenta Kitayama10/30/2000
Takumi Takeshita07/17/2000
Kenta Taniguchi03/15/2000
Kazuki Mieno10/04/1999
Shuji Izumi11/25/1997
Ryota Oohashi05/12/1998
Nobuteru Kikuchi03/23/1999
Keita Kimura12/12/1999
Yuta Sugimoto11/26/1999
Shun Terawaki03/26/1998
Hitoya Tomii08/19/1997
Ryo Nakagawa05/11/2000
Sanshiro Nomura09/02/2000
Kanato Hirano02/08/2000
Fakai Feinga07/06/1997
Kandai Masuda08/13/2000
Ryu Watanabe09/07/2000