Players List

Name Birth Day
HIDEFUMI UTSUNOMIYA10/01/2001
NATSUKI UTSUNOMIYA02/08/2004
Hiroto Odawara09/09/2003
RYUSEI SAKAMOTO08/05/2002
IORI SADAOKA11/25/2001
KANATA SHINONAGA04/02/2003
Yuki Suzuki12/01/2002
SHOUTA SUZUKI10/15/2002
RIKU TAKAHASHI02/24/2003
ARATA TAKAHASHI11/03/2002
SO TAKAHASHI11/27/2001
KEITA TSUDUKI10/09/2002
KOUKI NAKAMURA06/01/2002
TENSHI MANABE11/16/2002
Seiya Miyazaki06/14/2002
YOU MIYAZAKI03/18/2002
LENT YANO10/29/2002
HARUTO YAMAGUCHI03/28/2004