Players List

Name Birth Day
DAIKI ISHIURA01/18/2002
KAZUMA UEDA12/04/2002
TAKUMA OOYAMA12/25/2001
TATSUYA KANETSUKI08/09/2001
FUMIHIKO KAMIMURA11/18/2001
SYUTARO KOUNO06/19/2002
SHO SHIMIZU07/17/2002
KANTA SHIMOMURA04/13/2001
Kento Takenouchi01/01/2003
REO HADA06/12/2001
YOUSUKE MIYAZAKI06/26/2001
SHINGEN MURAKAMI04/30/2002
RYOUHEI MOMOTA06/24/2003
HARUAKI YASUDA11/28/2001
HIBIKI YAMADA05/02/2001
Yamamura Kazuya03/02/2004
KOUJI YOSHIDA01/24/2002