Players List

Name Birth Day
RYOHTA ICHIKAWA06/15/2001
KOUTA IMURA12/30/2001
RYOHTA OOHATA07/02/2002
TOTAROU OKUHIRA04/30/2002
RYOUMA KAWAMURA06/11/2002
RYOUMA KAWAMURA06/11/2002
RAITO KOU03/22/2002
TOWA KONDOU09/01/2002
YOSHIAKI TANIGUCHI11/20/2001
RYOHTA NAKATSUKA05/09/2001
KENTAROU NANIMATSU08/17/2001
NUMA KANATA08/30/2001
HARUNAO HIROCHI05/24/2002
TOUMA MAEZONO04/17/2001
HIROYUKI MIZOGUCHI04/20/2001
YURAGI MUTOU07/30/2001