Players List

Name Birth Day
FUMA ITO08/07/2003
YOURI INOUE09/27/2001
RATAKUMI ONOHA10/26/2002
KAI KUROKI10/19/2001
YOUMA KONDOU09/27/2002
LUMINA SAITOU07/09/2001
TAKUYA SHIRAE06/14/2001
KOUSHIROU TAKAYAMA08/06/2002
SHO TANAKA04/29/2002
TAKAHIRO NAKAMIYA01/08/2002
YOSHINORI HASHIMOTO12/21/2001
RYO HOSOMOTO06/08/2001
SHUNSUKE MATSUO10/09/2002
GOHDAI MATSUMOTO05/16/2002
TORAI YOSHIMATSU07/03/2002