Players List

Name Birth Day
HIROKI YANAI12/26/2001
YUKITO AKASAKO09/06/2003
MITSUKI AKASAKO08/17/2001
DAICHI AWAI09/19/2001
GEN ISHIMARU03/28/2003
KEIGO UCHIDA11/29/2001
KENGO OKADA07/23/2001
RYOUMA KAWAMURA06/11/2002
DAISUKE KOUTAKE06/20/2003
SOUTARO SAWADA07/28/2002
KANTA SUZUKI06/17/2001
SHUMA DAIFU12/01/2001
KENTO NAOI08/10/2002
TAICHI NAKATANI10/02/2001
ATARU FUJIWARA07/10/2001
Keito Horiuchi03/09/2002
MASAYOSHI MATSUNAGA09/04/2001
KEISUKE MURATA04/25/2002
Itsuki Morimoto10/22/1980
KENKICHI YANAGAWA12/10/2001