Players List

Name Birth Day
YUIMA OKAZAKI04/22/2002
SYUSEI KAYA12/31/2002
YUKINORI KIHARA08/01/2001
TAKUTO KIMURA03/10/2004
NAOYA TSUMORI07/08/2001
OUKI TOSHISHIGE02/26/2003
SHINPEI HATAMURA02/15/2002
TOKUMA HAYASHI11/29/2002
RYOUYA HIRONAKA06/19/2001
HIROTO FUJII04/21/2001
AYATO FUJINO10/07/2002
KEISUKE HORITA06/11/2002
SHINICHIROU MATSUI11/07/2001
REI MIYAMOTO06/06/2001
MASAAKI YOSHIDU04/03/2002