Players List

Name Birth Day
Yuki Asaoka10/23/1992
Yuki Asaoka10/23/1992
Tomoaki Ishii08/23/1995
Kosuke Oike08/18/1993
Shuji Saita08/14/1988
Shuji Saita08/14/1988
Kenta Tanaka02/03/1994
Kenta Tanaka02/03/1994
Daiki Toyota11/13/1988
Daiki Toyota11/13/1988
Ryosuke Maeda07/02/1989
Ryosuke Maeda07/02/1989
Kota Mitake04/28/1980
Tomoki Yamaguchi09/28/1994
Tomoki Yamaguchi09/28/1994
Atsushi Kashimoto02/19/1988
Atsushi Kashimoto02/19/1988
Keiichi Kaneko08/19/1996
Shinjiro Kumazaki06/21/1993
Takuma Takashima06/24/1988
Takuma Takashima06/24/1988
Akira Nakamura08/25/1987
Yasutake Nagashita08/18/1985
Kyungmun Wang09/12/1991
Toshimitsu Ogami08/06/1994
Toshimitsu Ogami08/06/1994
Takahito Sugahara09/22/1996
Keita Terada02/01/1995
Keita Terada02/01/1995
Luke Thompson04/16/1981
Luke Thompson04/16/1981
Michael Stolberg03/27/1992
Michael Stolberg03/27/1992
Isamu Matsuoka05/01/1984
Isamu Matsuoka05/01/1984
Masaaki Murashita06/23/1987
Kohei Yamaguchi08/11/1990
Kohei Yamaguchi08/11/1990
Mikio Sato11/12/1979
Toetuu Taufa10/08/1980
Shinri Tabuchi08/12/1992
Shinri Tabuchi08/12/1992
Naoyuki Tsuji01/23/1991
Naoyuki Tsuji01/23/1991
Shohei Nonaka11/17/1995
Toshiya Hagiwara02/09/1993
Toshiya Hagiwara02/09/1993
Taishi Hori09/03/1991
Taishi Hori09/03/1991
Lolo Fakaosirea06/10/1995
Iopu Iopu Aso04/01/1991
Solomon T Pole02/16/1992
Lolo Fakaosilea06/10/1995
Kosuke Enomoto10/22/1988
Chulwon Kim01/22/1984
Keita Sahara08/19/1995
Aiko Sumiyoshi12/27/1994
Aiko Sumiyoshi12/27/1994
Takeru Fukui03/29/1990
Takeru Fukui03/29/1990
Ryan Louwrens03/12/1991
Ryan Louwrens03/12/1991
Yasumasa Shigemitsu01/06/1980
Kenji Shomen05/01/1983
Daisuke Noguchi06/14/1993
Daisuke Noguchi06/14/1993
Patrick Stehlin12/15/1992
Patrick Stehlin12/15/1992
Ryota Mihara05/03/1991
Kohei Yoshii04/08/1990
Kohei Yoshii04/08/1990
Naoyoshi Shima07/29/1989
Joshua Nohra06/11/1996
Semisi Masirewa06/09/1992
Semisi Masirewa06/09/1992
Ren Takano07/19/1996
Yusuke Tanaka09/22/1984
Tatsuma Nanto07/19/1990
Tatsuma Nanto07/19/1990
Hangyul Park12/02/1991
Patrice Olivier01/07/1990
Anthony Faingaa02/02/1987
Kentaro Inami01/21/1993
Kentaro Inami01/21/1993
Silivenusi Taumoepeau07/31/1985
Silivenusi Taumoepeau07/31/1985
Daniel Ricky Kucia07/05/1992
Lote Tuqiri11/12/1987
Lote Tuqiri11/12/1987
Takuya Togo11/15/1989
NIGEL AH WONG05/30/1990
Pasqualle Dunn03/29/1994
Naoki Morita08/05/1986
Naoki Morita08/05/1986
Keisuke Yatsugi08/13/1991
Keisuke Yatsugi08/13/1991
Shuji Yoshikawa09/17/1984
Kazuma Miyata07/25/1990
Kazuma Miyata07/25/1990
RUAN COMBRINCK05/10/1990
Tomoaki Ishii08/23/1995
Akira Nakamura08/25/1987
Kengo Nishikawa07/18/1983
Shohei Nonaka11/17/1995
Dean Muir02/06/1989