Players List

Name Birth Day
Yuki Asaoka10/23/1992
Tomoaki Ishii08/23/1995
Shuji Saita08/14/1988
Kenta Tanaka02/03/1994
Daiki Toyota11/13/1988
Ryosuke Maeda07/02/1989
Kota Mitake04/28/1996
Tomoki Yamaguchi09/28/1994
Atsushi Kashimoto02/19/1988
Keiichi Kaneko08/19/1996
Takuma Takashima06/24/1988
Akira Nakamura08/25/1987
Toshimitsu Ogami08/06/1994
Takahito Sugahara09/22/1996
Keita Terada02/01/1995
Luke Thompson04/16/1981
Michael Stolberg03/27/1992
Isamu Matsuoka05/01/1984
Kohei Yamaguchi08/11/1990
Brown Jed03/12/1991
Shinri Tabuchi08/12/1992
Naoyuki Tsuji01/23/1991
Shohei Nonaka11/17/1995
Toshiya Hagiwara02/09/1993
Taishi Hori09/03/1991
Lolo Fakaosilea06/10/1995
Will Genia01/17/1988
Keita Sahara08/19/1995
Aiko Sumiyoshi12/27/1994
Takeru Fukui03/29/1990
Ryan Louwrens03/12/1991
Quade Cooper04/05/1988
Kenji Shomen05/01/1983
Daisuke Noguchi06/14/1993
Patrick Stehlin12/15/1992
Kohei Yoshii04/08/1990
Joshua Nohra06/11/1996
Semisi Masirewa06/09/1992
Ren Takano07/19/1996
Lote Tuqiri11/12/1987
Tatsuma Nanto07/19/1990
Kentaro Inami01/21/1993
Silivenusi Taumoepeau07/31/1985
Pasqualle Dunn03/29/1994
Naoki Morita08/05/1986
Keisuke Yatsugi08/13/1991
Coetzee Andries03/01/1990
Kazuma Miyata07/25/1990