Players List

Name Birth Day
Gakuto Ishida01/09/1980
Opeti Heru07/22/1998
Kota Kaishi10/07/1994
Kengo Kitagawa08/27/1992
Taiki Koga04/06/1989
Satoshi Saita06/07/1993
Kwanyoung Na07/14/1992
Shoya Matsunami04/11/1992
Kenshi Yamamoto09/17/1997
Katsuya Okuma12/23/1995
Kentaro Otsuka03/12/1997
Mitsuhisa Goto04/05/1985
Hiroaki Sugimoto02/27/1989
Kensuke Seki11/16/1997
Yuki Aoki02/23/1992
Hobum Kim12/10/1990
Tatsuro Konno11/28/1986
Seunggi Sohn05/10/1995
David Bulbring09/12/1989
Yoshiki Niizeki02/03/1990
Naoaki Horibe04/17/1997
Takenori Matsui08/06/1996
Ruan Botha01/10/1992
Ryota Inahashi10/17/1988
Hisanobu Okayama02/05/1998
Takeo Suenaga07/31/1994
Reiichi Tamura01/20/1990
Shinko Tsuchiya03/19/1998
Finau Tupa09/23/1989
Shota Hagisawa01/19/1990
Pieter Lappies Labuschagne01/11/1989
Faulua Makisi01/20/1997
Yuki Shishimoto12/24/1988
Yuta Chiba12/21/1992
Duane Vermeulen07/03/1986
Sione Vatuvei03/14/1983
Daisuke Inoue11/16/1989
Ippei Okada02/16/1994
Shunta Koga03/21/1997
Kazuhiro Taniguchi02/05/1995
Ei Kawamukou01/09/1995
Tomoki Kishioka09/22/1997
Bernard Foley09/08/1989
Wharenui Hawera05/22/1993
Yuji Ito02/06/1987
Kento Iwasa01/14/1997
Ryoma Shirai10/06/1992
Honeti Taumohaapai10/02/1992
Takuro Takahashi12/26/1991
Hiroyuki Yamasaki03/08/1998
Sione Teaupa07/09/1992
Harumichi Tatekawa12/02/1989
Kenta Tnaka03/18/1988
Nakata Shota05/20/1996
Shintaro Nagatomi04/04/1996
Ryan Crotty09/23/1988
Kenichiro Kuwae10/24/1994
Gerhard van den Heever04/13/1989
Hideto Kondo04/16/1993
Kazuhiro Goya04/21/1993
Sryug Kim01/16/1998
Yuhei Shimada12/25/1997