Players List

Name Birth Day
Kota Kaishi10/07/1994
Kengo Kitagawa08/27/1992
Taiki Koga04/06/1989
Satoshi Saita06/07/1993
Kwanyoung Na07/14/1992
Shoya Matsunami04/11/1992
Katsuya Okuma12/23/1995
Mitsuhisa Goto04/05/1985
Hiroaki Sugimoto02/27/1989
Yuki Aoki02/23/1992
Hobum Kim12/10/1990
Tatsuro Konno11/28/1986
Seunggi Sohn05/10/1995
Yoshiki Niizeki02/03/1990
Ruan Botha01/10/1992
Ryota Inahashi10/17/1988
Takeo Suenaga07/31/1994
Reiichi Tamura01/20/1990
Shota Hagisawa01/19/1990
Sione Vatuvei03/14/1983
Pieter Lappies Labuschagne01/11/1989
Yuki Shishimoto12/24/1988
Yuta Chiba12/21/1992
Duane Vermeulen07/03/1986
Daisuke Inoue11/16/1989
Ippei Okada02/16/1994
Kazuhiro Taniguchi02/05/1995
Ei Kawamuko01/09/1995
Yuji Ito02/06/1987
Ryoma Shirai10/06/1992
Takuro Takahashi12/26/1991
Sione Teaupa07/09/1992
Harumichi Tatekawa12/02/1989
Burger Odendaal04/15/1993
Kenichiro Kuwae10/24/1994
Gerhard van den Heever04/13/1989
Hideto Kondo04/16/1993
Kazuhiro Goya04/21/1993