Players List

Name Birth Day
Kouei Urano06/15/2003
Taishi Enokida03/10/2004
Aoi Enomoto06/20/2003
Kenta Ebihara12/13/2003
Yuki Ono08/06/2003
Souta Ono04/05/2003
Kantaro Shinya11/28/2003
Yunosuke Kinoshita07/12/2003
Tatuki Nemoto09/27/2003
Kazuki Aoyama06/30/2003
Kenta Manmoto11/23/2003
Soiciro Ishii06/29/2003
Youhei Kawashita09/22/2003
Yutaro Takahashi11/18/2003
Kennosuke Furuhashi10/18/2003
Kazune Kurokawa04/26/2003
Hirokazu Minobe10/19/2003
Yuki Katayama04/22/2003
Ryunosuke Suenaga10/30/2003
Tokitaka Suzaki08/10/2003
Haru Nakamura03/14/2004
Kento Watanabe07/16/2003
Kenta Asano09/09/2003
Syuto Inaba05/14/2003
Taichi Suzuki11/03/2003
Rui Soeda04/28/2003
Jyunya Ishii05/10/2003
Hikaru Ebina09/06/2003