Players List

Name Birth Day
AOI UTIDA06/11/1997
non01/01/2008
KUDOU AIKA12/03/1998
Nanami Ueda06/08/1996
KOTONE UCHINO12/24/1998
Yomeno Sakoda07/20/1999
Chinatu Shouji08/08/1999
Kaharu Taba02/03/1999
NANAKO TOMONOU06/02/1999
Izumi Nakano12/26/1997
Nanase Nakamura03/01/1999
Anri Yoza07/25/1998