Players List

Name Birth Day
Takeshi Sawada09/18/2003
Kotaro Takenaka06/29/2003
Taiga Taniguchi11/13/2003
Hanpei Nishino05/22/2003
Naoki Mishima02/05/2004
Kai Mukogaichi09/12/2003
Zen Takasaki08/17/2003
Motoi Naito05/07/2003
Haruki Maekawa04/20/2003
Ippei Onishi06/09/2003
Yuzen Shimooki06/23/2004
Koki Takezawa06/13/2003
Kosuke Fukada11/18/2003
Kanta Fukuyama03/01/2005
Shoutaro Aratani09/13/2003
Hiroto Onishi02/27/2004
Shoutaro Nishiguchi12/20/2003
Yamato Murata10/15/2004
Ogata Ryo05/31/2003
Towa Takamoto06/20/2004
Yuta Uchino02/06/2004
Tokushi Nakano12/02/2003
Yoshitaka Yazaki05/12/2004
Daishi Yamamoto01/07/2004
Sou Kinoshita08/04/2003
Toranosuke Fujiwara04/09/2004
Shotaro Momoki05/13/2004
Kazuya Yamamura03/02/2004
Sota Nakamura10/19/2003
Takehiro Nakayama06/28/2004