Players List

Name Birth Day
Daito Kashiwabara11/28/2004
Yusuke Sato01/09/2005
Shota Takahashi09/17/2003
So Wakamatsu08/22/2003
Masayoshi Kato04/11/2003
Neo Sato01/09/2004
Haruki Murai09/18/2004
Taison Mogami10/14/2003
Tomo Yanagihara10/04/2004
Kairi Ishii01/07/2004
Kanta Sasaki10/29/2004
Ryusei Shibata03/08/2004
Yudai Sakuraba07/07/2003
Mahiro Abe03/29/2005
Rikuto Ebata05/25/2003
Yusei Tamura12/23/2003
Daiki Naraoka08/19/2003
Kanta Miura07/17/2004
Zin Yoshio04/15/2004
Kousei Kanamori08/09/2004
Kentaro Furuya04/08/2003
Haruku Sakuraba12/08/2003