Players List

Name Birth Day
Takeshi Arao01/27/2004
Takumi Isai07/29/2003
Noriyasu Ohara08/15/2003
Itsuki Takaoka06/08/2003
Syouma Tujioka04/07/2003
Ryosuke Tsunori03/19/2004
Shun Arakawa10/01/2004
Motoki Kakita07/15/2003
Daiki Mitamura11/05/2003
Tomoki Kusuda06/02/2003
Yuta Sakagami08/04/2003
Ren Satake08/04/2004
Kanji Matsunuma09/21/2004
Taishi Mizuno05/05/2003
Hiroki Yasugi11/02/2003
Tentaro Ikawa08/15/2003
Shintaro Kitamura04/05/2004
Haru Fujiwara31/23/2000
Koki Kitamura08/26/2003
Kousuke Sato10/02/2004
Keigo Sato04/12/2003
Syo Sekiya05/16/2003
Shintaro Nojima03/16/2004
Io Endo04/15/2004
Kengo Nonaka04/29/2003
Tasuku Masuyama04/14/2004
Towa Yamazoe08/07/2003
Syouta Ohata03/30/2005
Taishi Koni05/31/2003
Syunichiro Naka07/25/2003