Players List

Name Birth Day
Taishi Enokida03/10/2004
Sota Ono04/05/2003
Kantaro Shinya11/28/2003
Yunosuke Kinoshita07/12/2003
Tatsuki Nemoto09/27/2003
Kazuki Aoyama06/30/2003
Koei Urano06/15/2003
Aoi Enomoto06/20/2003
Kenta Ebihara12/13/2003
Yuki Ono08/06/2003
Yuto Kitada06/21/2004
Kenta Manmoto11/23/2003
Yohei Kawashita09/22/2003
Yutaro Takahashi11/18/2003
Kennosuke Furuhashi10/18/2003
Yu Kikukawa06/17/2004
Kazune Kurokawa04/26/2003
Hirokazu Minobe10/19/2003
Ryoga Araki06/16/2004
Yuuki Katayama04/22/2003
Ryunotasuke Suenaga10/30/2003
Tokitaka Suzaki08/10/2003
Yuki Tatsuta08/26/2004
Haru Nakamura03/14/2004
Shuto Inaba05/14/2003
Taichi Suzuki11/03/2003
Rui Soeda04/28/2003
Jyumon Matsunaga09/03/2004
Jyunya Ishii05/10/2003
Hikaru Ebihara09/06/2003