Players List

Name Birth Day
MISAKO KAMIJIMA09/26/1999
CHIKA SHIBAHARA06/13/1999
AI INOUE05/10/1999
MOEKA YOSHIDA10/02/1999
KOTONE SAITOU05/13/1999
LUNA OOMURA09/13/1999
Touroku01/01/1930
Touroku01/01/1930
Touroku01/01/1930
Touroku01/01/1930
Tourokunashi04/15/2001
KEI FUKUZAWA09/28/1999
MIZUHO MORISHITA05/25/1999