Players List

Name Birth Day Caps
Takuma Asahara09/07/1987
Shintaro Ishihara06/17/1990
Keita Inagaki06/02/1990
Jiwon Koo07/20/1994
Genki Sudo01/28/1994
Atsushi Sakate06/21/1993
Yusuke Niwai10/22/1991
Samuela Anise08/30/1986
Uwe Helu07/12/1990
Shinya Makabe03/26/1987
Wimpie Van Der Walt01/06/1989
Masakatsu Nishikawa05/18/1987
Shunsuke Nunomaki07/13/1992
Kazuki Himeno07/27/1994
Michael Leitch10/07/1988
Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
Shota Horie01/21/1986
Keisuke Uchida02/22/1992
Fumiaki Tanaka01/03/1985
Yutaka Nagare09/04/1992
Yoshikazu Fujita09/08/199329caps
Akihito Yamada07/26/1985
Lomano Lava Lemeki01/20/1989
William Tupou01/25/1991
Harumichi Tatekawa12/02/1989
Yu Tamura01/09/1989
Ryoto Nakamura06/03/1991
Timothy Lafaele08/19/1991
Ryuji Noguchi07/15/1995
Kenki Fukuoka09/07/1992
Kotaro Matsushima02/26/1993
Rikiya Matsuda05/03/1994