Players List

Name Birth Day
Hayato Akahira09/29/1995
Akito Kawamata09/02/1992
Jiwon Koo07/20/1994
Syouri Koshida12/28/1993
Miwasuke Go04/12/1994
Shota Takizawa09/03/1992
Takashi Tanaka09/22/1984
Niukapu Taufa10/12/1993
Tomohiro Nishigaki05/10/1985
Takumi Fujii09/02/1995
Goki Amano03/20/1987
Yoki Takeuchi02/23/1991
Akito Fujinami08/31/1995
Masayoshi Marumi04/10/1991
Yoji Akiyama04/26/1990
RG Snyman01/29/1995
Yutaro Kamada10/31/1987
Masaki Kondo12/02/1994
Josh Bekhuis04/26/1986
Atsushi Tsukamoto12/12/1986
Tetuhi Roberts07/06/1994
David Milo09/29/1984
Hiroto Kawasaki07/05/1991
Ryota Kobayashi06/11/1991
Deon Stegmann03/22/1986
Kosuke Hattori06/04/1993
Ryo Furuta09/29/1995
Tomasi Soqeta08/16/1983
Pasuka Mapakaitolo04/27/1980
Daiyuu Ishimori09/08/1990
Hisayoshi Ito04/12/1993
Ryota Kayama04/06/1991
Kenta Yamaji08/09/1989
Kenta Kutsuna09/13/1994
Daisuke Konishi09/29/1983
SongGi Pak02/25/1993
Baden Kerr06/09/1989
Nobutaka Ubukata03/28/1988
Chris Kuridrani12/12/1991
Yuta Nakarai03/04/1993
Masaki Fujisaki01/18/1995
Naoki Motomura04/11/1992
Lomano Lava Lemeki01/20/1989
Kanta Watanabe03/01/1996
Kanta Omata11/02/1994
Clynton Knox12/27/1992
Jiyoon Ku05/02/1992
Shaun Treeby01/26/1989
Kaito Morikawa05/27/1988
Aidan Toua01/19/1990
Ryo Morita05/03/1988