Players List

Name Birth Day
Shun Sasaki03/06/1989
Dongwon Shin12/12/1986
John Roy Jenkinson03/26/1991
Takahiro Sugiura10/04/1983
SHUNSUKE TANI12/02/1994
Chase Wayne Morison11/27/1992
Paddy Ryan08/09/1988
Hencus Van Wyk03/02/1992
Kota Kumamoto11/24/1988
Nozomi Kuraya04/04/1993
Yasunori Hoshimoto10/24/1989
Kyungmun Wang09/12/1991
Kazuki Kato12/07/1994
RYUTO KOSUGI06/05/1998
Shunya Goto12/04/1989
Sam Chongkit03/02/1995
Geoff Parling10/28/1983
James Moore06/11/1993
Toshihiro Nishii12/03/1990
Akinori Hirota12/08/1994
Ryuichiro Fukutsubo08/16/1988
Shohei Shitayama07/19/1991
Dan Pryor04/14/1988
Satoshi Tsuruoka07/28/1990
Yusuke Hamazato08/17/1984
Michi Kanado07/15/1992
Tasuku Kinjou09/11/1992
Satoru Sawatari08/02/1985
Kohei Hamazato05/25/1988
Raku Yamaoka09/12/1995
Curwin Bosch06/25/1997
Hiroshi Tashiro10/14/1987
Tatsuya Fukuzaki02/12/1994
Andrew Everingham01/29/1987
Karne Hesketh08/01/1985
Chikara Morita10/05/1995
Binjamin Ray Yagi03/05/1988
Siliva Ahio10/05/1986
Andre Esterhuizen03/30/1994
Andre Taylor01/11/1988
Jason Emery09/21/1993
Shusaku Hamazato12/28/1985
Naoya Minamihashi08/10/1989
Keito Moribayashi01/27/1995
Hiroki Yamada05/17/1996
Bryce Robins09/19/1980
Sooyoung Wang05/11/1993