Players List

Name Birth Day
Keita Inagaki06/02/1990
Craig Millar10/29/1990
Corne Fourie09/02/1988
Sef Faagase03/05/1991
Emersen Tamura08/08/1995
Yusuke Tokota05/10/1995
Tom Moloney03/04/1994
Troy Hallett09/24/1995
Shohei Hirano08/03/1993
Asaeli Ai Valu05/07/1989
Ash Dixon09/01/1988
Atsushi Sakate06/21/1993
Yuji Shimogama01/25/1992
Shota Horie01/21/1986
Mahe Vailanu01/25/1997
Kazuhiko Usami03/17/1992
Sam Wykes04/25/1988
Daniel Heenan11/17/1981
Takumi Mikami05/15/1990
Kotaro Yatabe07/29/1986
Itsuki Onishi12/09/1995
Jack Cornelsen10/13/1994
Masaki Tani09/18/1990
Tadasuke Nishihara01/02/1988
Shunsuke Nunomaki07/13/1992
Ryota Hasegawa05/12/1993
Shota Fukui09/28/1999
Matt Todd03/24/1988
Tomohito Miyakawa09/06/1994
Youngnam You10/13/1983
Tevita Tupou09/26/1991
Ben Gunter10/24/1997
Ryukoliniasi Holani10/25/1981
Keisuke Uchida02/22/1992
Taiki Koyama10/31/1994
Yuta Takagi10/21/1993
Fumiaki Tanaka01/03/1985
Berrick Barnes05/28/1986
Rikiya Matsuda05/03/1994
Takuya Yamasawa09/21/1994
Lawson Creighton07/21/1998
Yoshiaki Tsurugasaki01/09/1990
Digby Ioane07/14/1985
Kenki Fukuoka09/07/1992
Yoshikazu Fujita09/08/1993
Akihito Yamada07/26/1985
Kaisei Kasahara10/02/1995
Iori Kaji01/30/1992
Eiji Kaneda05/14/1993
Kwon Yuin04/09/1992
Dylan Riley05/02/1997
Tatsuki Tomuro09/09/1994
Harold Vorster10/11/1993
Yuga Hyakutake06/25/1990
Keisuke Moriya03/04/1994
Latu Kruger10/10/1995
Yasutaka Sasakura08/04/1988
Ryuji Noguchi07/15/1995