Players List

Name Birth Day
Aidan Ross10/25/1995
Raiko Katsuki06/12/1992
Hiroya Sawai07/18/1990
Takumi Tsukahara03/18/1994
Hisateru Hirashima01/15/1983
Motoki Yamazaki11/25/1988
Hiroshi Yamashita01/01/1986
Takayuki Watanabe05/27/1994
Ryuhei Arita03/21/1989
Yosuke Sano05/24/1995
Shohei Shikata10/13/1989
Kentaro Nagasaki08/06/1991
Kosuke Nishibayashi08/31/1990
Yuho Ashiya07/02/1991
Grant Hattingh10/03/1990
Yu Shimizu04/08/1986
Taumua Naeata02/02/1994
Jang Seokhwan11/27/1991
Tom Franklin08/11/1990
Isileli Nakajima07/09/1989
Daiki Hashimoto02/07/1987
Hikaru Hashimoto05/17/1993
Shohei Maekawa09/08/1988
Matt Vant Leven10/23/1987
Ryuta Yasui12/06/1989
Itaru Taniguchi10/01/1984
Go Maeda01/19/1996
Andrew Ellis02/21/1984
Daijiro Tanaka07/06/1990
Kenta Tokuda10/07/1993
Atsushi Hiwasa05/22/1987
Jongchu Ryang12/14/1992
Nicholas Ealey10/14/1988
Akihiro Shimizu02/18/1995
Dan Carter03/05/1982
Hayden Parker11/19/1990
Ryohei Yamanaka06/22/1988
Fraser Anderson04/20/1984
Yoshikazu Ohashi05/18/1984
Tomoyuki Ochiai06/29/1994
Kentaro Kodama01/28/1992
Shinya Morita10/15/1994
Rakuhei Yamashita01/30/1992
Yuta Imamura10/31/1984
Taihei Kusaka11/08/1999
Issei Shige12/05/1994
Charlie Lawrence05/27/1998
Tonisio Vaihu02/12/1991
Nigel Ah Wong05/30/1990
Shintaro Hayashi09/13/1993
Shinsuke Iseki04/24/1995
Kenji Shomen05/01/1983
Adam Ashley-Cooper03/27/1984
Richard Buckman05/27/1989