Players List

Name Birth Day
Takumi Adachi04/12/1995
Kento Imura04/30/1994
Mao Enoki03/02/1991
Sunao Takizawa09/30/1986
Hikaru Tanaka03/24/1989
Takahiro Doi08/22/1986
Toshiaki Maejima12/13/1993
Teppei Akiyama06/22/1991
Yosuke Usui07/22/1985
Shin Kawamura08/06/1987
Yo Sato01/27/1994
Waqa Sanaila07/17/1995
Sam Jeffries05/20/1992
Shoji Tanaka09/12/1994
Taku Hirosawa09/10/1986
Ryunosuke Yamada10/12/1991
Lee Jinseok09/01/1991
Rikiya Oishi01/29/1993
Tatsuru Owada01/14/1992
Ryoi Kamei10/08/1994
Taro Kenjo01/09/1986
Yoshiya Hosoda08/05/1987
Takumi Matsumura12/16/1994
Lepuha Latuila01/19/1985
George Risale01/22/1993
Scott Higginbotham09/05/1986
Shinnosuke Tafokitau Oka06/11/1994
Tomonori Kimura10/23/1992
Daiki Nakajima03/25/1996
Keisuke Yamada05/05/1991
Kodai Kameyama03/24/1993
STEPHEN DONALD12/03/1983
Yosuke yokoyama04/14/1995
Ryuta Iiyama08/03/1994
Teruya Goto12/18/1991
Sho Takenaka08/12/1992
Hiroyuki Miyajima09/23/1992
Yuki Miyamae08/03/1990
Amanaki Savieti03/13/1996
Ryouske Kanemura06/26/1993
Shindo Kamaike10/23/1986
Yudai Kameyama05/05/1995
DEREK CARPENTER07/26/1988
Koichi Matsuura08/03/1993
Maritino Nemani05/25/1991
Yosuke Morita01/05/1989
Sho Yamazaki03/02/1995
Yuki Takahira09/09/1991
Hiromasa Yoshihiro04/02/1985