Players List

Name Birth Day
Emi Ito01/19/1985
Yuka Katashima10/03/1989
Lori Cramer03/08/1993
Seina Saito05/30/1992
Yuki Sue11/03/1993
Nanami Sugimoto06/23/1994
Susana Sotutu10/08/1997
Kotomi Taniguchi04/10/1995
Kie Tamai10/24/1992
Michiru Tamayose12/08/1999
Talei Kidd02/20/1995
Georgia Daals09/13/1993
Akari Hayashi02/12/1991
Niina Hara08/17/1992
Kendall Buckingham09/12/1998
Nao Funahashi10/29/1995
Satsuki Mitani05/09/2000
Rika Miwa03/24/2000
Sayo Yasui06/23/1992
Yuka Yamanaka12/29/1992
Sayaka Yamamoto05/25/1986
Moeri Wada01/10/2000
Janna Vaughan07/17/1998